Thông tin dự án

Dự án đầu tiên BSV áp dụng công nghệ phụt vữa thân cọc cho cọc barrette ở miền Trung Việt Nam.

Đây là dự án phát triển bất động sản lớn nhất ở miền Trung Việt Nam cho đến năm 2010.

Cọc barrette thử tải: 01 cọc barrette dày 0,6m, sâu 43m, tải trọng thử lớn nhất 2 520 tấn

01 cọc barrette thử tải có phụt vữa thân cọc dày 0,6m, sâu 41.5m, tải trọng thử lớn nhất 2 600 tấn

Tường vây: 12 320m2 tường dày 0,6m, sâu 29.0m

Cọc barrette: 83 cọc barrette kích thước 0,6 x 2,8m, sâu 43,5m

101 cọc barrette có phụt vữa thân cọc dày 0,8 – 1,5m, sâu 42 – 47m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: 03 Tháp: 21 tầng + 27 tầng + 38 tầng và 02 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 211 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Chủ đầu tư:
Địa Ốc Đông Á

Tư vấn giám sát:
CPG Consultants

Năm:
2008-2009

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects