Thông tin dự án

Cọc barrette thử tải: 2 cọc barrette phụt vữa thân cọc kích thước 0,8 x 2,8m, sâu 46-52m, tải trọng thử 1 200 – 1 850 tấn

Tường vây: 4 092m2 tường vây dày 0,8m, sâu 17,4m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà 28 tầng và 2 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 116, 117, 118 Bãi Sậy, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
Thái Thịnh Capital

Năm:
2008

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects