Thông tin dự án

Tường vây: 3 279 m2 tường vây dày 0,6m, sâu 21,5m

Cọc khoan nhồi: 70 cọc khoan nhồi có đường kính từ 0,6m – 1,4m, sâu 44,5m – 64,5m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà 18 tầng + 2 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 117 – 119 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
An Phu Jsc.

Năm:
2009

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects