Thông tin dự án

Cọc thử tải: 1 cọc barrette sâu 57,5m, tải trọng thử lớn nhất 2 700 tấn

Tường vây: 8 343 m2 tường dày 0,8m, sâu 38,5m

Cọc barrette: 60 cọc kích thước 0,8-1,0m x 2,8m, sâu 65 – 77m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà 23 tầng + 3 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 3C Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Client:
Công ty TNHH Tiến Phước & 990

Năm:
2009-2010

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects