Thông tin dự án

Cọc barrette thử tải: 2 cọc barrette có phụt vữa thân cọc kích thước 0,8 x 2,8m, sâu 40-50m, tải trọng lớn nhất 3 000 tấn

Cọc barrette: 55 cọc barrette có phụt vữa thân cọc kích thước 0,8 x 2,8m, sâu 55,50m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà 18 tầng

Địa chỉ dự án: phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
Savimex Corp

Năm:
2009

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects