Thông tin dự án

Tường vây: 2 260m2 tường vây dày 0,6 & 0,8m, sâu 25m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà 20 tầng + 3 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 76-78 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư:
International Diplomat Corp

Năm:
2013

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các công nghệ liên quan

 

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects