Gia cố và giảm độ thấm lỗ rỗng đất nền

Các kỹ thuật được sử dụng khác nhau tùy theo mục tiêu của việc xử lý và loại nền đất

Kiểm soát chất lượng tốt trong quá trình bơm vữa là yếu tố then chốt để thi công thành công. SPICE được lắp đặt trong container bơm vữa và kiểm soát tất cả các hoạt động bơm vữa, bao gồm cả máy bơm vữa điện thủy lực.

Quy trình thi công

Đối với nền đất yếu, sử dụng ống bơm vữa TAM (tube à manchette) và packer bơm vữa. Quá trình bơm vữa thường được thực hiện theo hai giai đoạn: thứ nhất là bơm vữa xi măng bentonite vào để lấp đầy những lỗ rỗng lớn. Tiếp theo là bơm vữa lỏng hoặc siêu mịn có khả năng thẩm thấu cao hơn. Thông số chính được xác định là lượng vữa yêu cầu.

Các dự án liên quan

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Bạn có một dự án?

 

Chúng tôi có thể thực hiện vai trò như một nhà thầu trọn gói hoặc chuyên về địa kỹ thuật công trình