Thông tin dự án

* Hạng mục từ cổng số 1 đến H23

– Tường ngăn nước:

Rộng: 0,6m;   Dài: 183,5m

Chiều sâu trung bình: 33m;    Tổng thể tích: 3,630m3

– Khoan phụt dọc cống số 1:

Chiều dài đoạn khoan phụt: 13,5m; Tổng số hố khoan: 27

Tổng chiều dài khoan: 423m; Tổng khối lượng phụt vữa: 149m3

*  Đập chính : Đoạn H23 đến H30+220

– Tường ngăn nước:

Rộng: 0,6m;  Tổng thể tích: 8 138m3 

– Khoan phụt nối tường tâm với cừ thép:

Tổng chiều dài khoan: 78m ;  Tổng khối lượng vữa phụt: 24m3 

* Đập phụ Suối Đá:

– Tường ngăn nước:

Rộng 0,6 m; Tổng thể tích: 2 668m3

* Khoan phụt nối tường tâm với cừ thép và cống số 2

Tổng chiều dài khoan: 184 m; Tổng thể tích vữa: 63m3

Mô tả dự án

Địa chỉ dự án: tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
Công ty Khai thác
Thủy lợi Dầu Tiếng

(Bộ NN và PTNT)

Năm:
1999-2000

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects