Thông tin dự án

* Gia cố nền:

Cọc tiết diện nhỏ: 2 856m/ 88 cọc

Bơm vữa gia cố: 4 080 lít

Mô tả dự án

Địa chỉ dự án: tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH
Mía Đường Bourbon Tây Ninh

Năm:
2000

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects