Cọc tiết diện nhỏ là cọc được khoan với đường kính nhỏ hơn 300mm

Một giải pháp tiết kiệm khi có nhiều chướng ngại vật phải vượt qua trước khi tiếp cận các tầng địa chất

Thông thường thì kết cấu là một thanh rỗng “tự khoan” được gắn với một mũi khoan có vữa chảy qua tâm của nó.

Quy trình thi công

1. Trộn dung dịch bentonite. Kiểm tra các chỉ tiêu bentonite: Độ nhớt, tỷ trọng, pH.

2. Lắp đặt máy khoan vào vị trí. Bố trí đường ống cấp bentonite cho máy khoan.

3. Khoan tạo lỗ. Kiểm soát độ thẳng đứng trong quá trình khoan bằng thước thủy hoặc dây dọi.

4. Trộn vữa bentonite xi măng, kiểm tra chất lượng vữa

5. Sau khi khoan xong: thay bentonite bằng vữa bentonite xi măng (từ đáy lên), cho đến khi thấy vữa lên tới mặt đất thì rút cần khoan lên, tiếp tục châm đầy trong quá trình rút cần khoan.

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects