Một tràng pháo tay chúc mừng cho tất cả các nhân viên và các đối tác của BSV đã tham gia thi công dự án ETown 6!

Dự án được hoàn thành ngày 10 tháng 5 năm 2022. Một cột mốc để chúc mừng các thành viên tham gia dự án.

Tường vây cho dự án được thiết kế với chiều dày 1,2m và sâu 42,5m xen kẽ với tấm tường dày 1,5m sâu từ 46m đến 53m. Cọc barrette có kích thước lớn: tiết diện 1,5m x 6,0m và sâu từ 58m – 74m. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các nhân sự tham gia dự án, mọi người đã nỗ lực và quyết tâm để hoàn thành công việc.

Tin gần đây

Chọn nền tảng của bạn để chia sẻ tin tức!