Gói thầu tường vây và cọc của dự án Masterise Bason (HH4) ở thành phố Hồ Chí Minh đã tới giai đoạn cuối! Bắt đầu từ bây giờ là một cuộc chạy nước rút để về đích.

Cách duy nhất để đẩy nhanh tiến độ và đồng thời duy trì chất lượng là tập trung vào an toàn để chúng tôi có thể hoàn thành được mục tiêu dễ dàng hơn.

Việc đặt nền móng thích hợp và vững chắc này sẽ cho phép các công việc xây dựng cho tòa nhà thực tế cũng tiến triển thuận lợi hơn.

Tin gần đây

Chọn nền tảng của bạn để chia sẻ tin tức!