Nhiệm vụ của họ là gì? Làm việc như xương sống của bộ máy công ty và và áp dụng những kiến ​​thức sâu rộng về công việc và quản lý, tổ chức hệ thống.

Để hoàn thành các mục tiêu của công ty trong đại dịch Covid-19, thích ứng với sự thay đổi và linh hoạt là yếu tố bắt buộc. Trong thời gian đóng cửa TP.HCM, 3 hoạt động nổi bật dưới đây chính là những hoạt động đằng sau cánh gà của bộ phận hành chính nhân sự để đưa nhân viên BSV trở thành một trong những người được tiêm phòng sớm nhất!

1) Tích cực chuẩn bị các công việc cần thiết cho việc tiêm vắc xin Covid-19,

2) Làm việc với công ty bảo hiểm để cung cấp cho nhân viên BSV sự bảo vệ cao nhất theo chính sách bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của công ty trong Đại dịch Covid-19,

3) Nghiên cứu các chính sách nhà nước ban hành để giúp nhân viên bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nhận được các gói hỗ trợ từ chính phủ trong thời gian sớm nhất.

Và để đảm bảo tuân thủ pháp luật đầy đủ, bộ phận Hành chính đã thực hiện các hành động này trong top 3 của họ:

1) Đảm bảo các quy định / thông tin / thư từ mới được cập nhật kịp thời đến đúng bộ phận và người phụ trách,

2) Đảm bảo tài liệu cần thiết được gửi theo những cách thích hợp,

3) Cung cấp hỗ trợ tốt cho các nhóm làm việc tại nhà với nền tảng CNTT tốt của chúng tôi

Hãy ủng hộ cho bộ phận Hành chính và Nhân sự vì những nỗ lực đáng khen ngợi của họ để xây dựng một nơi làm việc an toàn cho tất cả mọi người!

Bạn đã tiêm vắc xin cho mình chưa?

 

Tin gần đây

Chọn nền tảng của bạn để chia sẻ tin tức!