Hôm nay là ngày Môi trường Thế giới, ngày 5 tháng 6! Bạn có nghĩ rằng ngành xây dựng có thể đem lại giá trị bền vững cho môi trường?

Chúng tôi luôn tin vào điều đó! Và đó là những gì Bachy Soletanche Việt Nam luôn nỗ lực để đạt được trong mỗi dự án. Với những sáng kiến được áp dụng như Điện năng lượng mặt trời, Máy điều hòa không khí gắn rời trên xe cẩu, Hệ thống thu nước mưa, phát triển bê tông có hàm lượng carbon thấp và cực thấp cho thi công nền móng – kết hợp với công ty Fico – PanU.

Chúng tôi đang tiến tới việc giảm hàm lượng phát thải carbon cho từng dự án một.

Tin gần đây

Chọn nền tảng của bạn để chia sẻ tin tức!