Đến với dự án thử tải cọc gần đây nhất của chúng tôi!

Dự án Khu phực hợp Tân Cảng chắc chắn đi cùng với những thách thức khá lớn – đặc biệt là về mặt kỹ thuật. Vậy chúng tôi đã khắc phục điều này như thế nào?

Dự án sẽ là công trình hỗn hợp thương mại và dân cư cao cấp nằm ven sông Sài Gòn.

But with our team’s dexterity, we managed to pull through by extension kelly in order to reach an 85m depth bored pile and successfully resolved the issue! We are so proud of the team for overcoming this challenge so quickly without delaying the project!Nhưng với sự khéo léo của đội ngũ chúng tôi, chúng tôi đã cố gắng thi công cọc khoan nhồi có độ sâu 85m bằng việc sử dụng xe khoan cần kelly và đã giải quyết thành công thách thức! Chúng tôi rất tự hào về nhóm vì đã vượt qua thử thách này một cách nhanh chóng mà không làm chậm trễ dự án!

Tin gần đây

Chọn nền tảng của bạn để chia sẻ tin tức!