Thông tin dự án

Gói thầu bao gồm:

Cọc barrette: 8 cọc barrette kích thước 2,80 x 0,60m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: Khu phức hợp bao gồm tòa nhà 7 tầng và 30 tầng

Địa chỉ dự án: 18 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

 

Chủ đầu tư:
Viet Hoa Construction Co., Ltd.

Năm:
1995

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các công nghệ liên quan

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects