Thông tin dự án

Gói thầu này bao gồm:

Tường vây: 8 380m2 tường vây, dày 0,60 – 1,0m, sâu 40m

Cọc barrette: 46 cọc barrette kích thước 2,80 – 6,00m x 0,60 –  1,20m, sâu 50m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: 3 tầng hầm (thi công bằng phương pháp top-down); 25 tầng cao

Địa chỉ dự án: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.

 

 

Chủ Đầu Tư:
Keppel Land – Watco I Co., Ltd.

Nhà Thầu Chính:
John Laing International Ltd.

Năm:
1995

 

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

Bạn có một dự án?

 

Chúng tôi có thể thực hiện vai trò như một nhà thầu trọn gói hoặc chuyên về địa kỹ thuật công trình