Thông tin dự án

Gói thầu bao gồm:

Tường vây: 3 200m2 tường vây dày 0,60m, sâu 22m

Cọc barrette: 6 cọc barrettes đường kính 2,80m x 0,60 m, sâu từ 44,5 – 46,5m

Mô tả dự án

(Xây dựng 2 tầng hầm theo phương pháp “top down”)

Quy mô dự án: Tòa nhà cao 19 tầng

Địa chỉ dự án: 35 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Chủ đầu tư:
Vietcombank Bonday Co., Ltd.

Năm thi công:
1993

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects