Thông tin dự án

Cọc thử: 2 cọc thử tải tĩnh

Cọc khoan nhồi: 87 cọc khoan nhồi đường kính 0,80m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà 17 tầng và 1 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 53 đường Quang Trung, Hà Nội, Việt Nam

Chủ đầu tư:
Prime Development Co., Ltd.

Năm:
1995

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects