Thông tin dự án

Cọc barrette: 48 cọc barrette kích thước 2,80 x 0,60m, độ sâu 16-49m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: Tòa nhà văn phòng 26 tầng

Địa chỉ dự án: 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

 

Chủ đầu tư:
Sun Wah – Fimexco Ltd.

Nhà thầu chính:
Shimizu Corp

Năm:
1995

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các công nghệ liên quan

Các dự án liên quan

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects