Thông tin dự án

Thử tải: 1 cọc khoan nhồi

Cọc khoan nhồi: 31 cọc khoan nhồi, đường kính 0,8 – 1,2m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà căn hộ 12 tầng

Địa chỉ dự án: 149 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 

 

 

Chủ đầu tư:
Daklak – Japan Properties Co., Ltd.

Nhà thầu chính:
Shimizu Corp

Năm:
1996

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects