Thông tin dự án

Tường vây: 2 700m2 tường vây dày 0,6m, sâu 16-20m

Barrette: 38 cọc barrette kích thước 0,6 – 1,0m x 2,8m, sâu 43-55m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: 2 hầm (thi công theo phương pháp top-down)

tòa nhà 22 tầng cao + 2 tầng hầm.

Địa chỉ dự án: 56 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chủ đầu tư:
Hase-Saicoop Co. Ltd.

Nhà thầu chính:
Shimizu Corp

Năm:
1996-1997

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Related projects

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects