Thông tin dự án

Tường vây: 1 130m2 tường vây dày 0,6m, sâu 18m

Cọc barrette: 7 cọc barrette kích thước 0,6 x 2,8m, sâu 28m

Cọc khoan nhồi: 8 cọc khoan nhồi đường kính 1,0 – 1,7m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: 2 tầng hầm thi công theo phương pháp top-down

khách sạn 9 tầng cao và 2 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 19 Phạm Đình Hổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Chủ đầu tư:
Sunway Hotel Hanoi

Năm:
1996-1997

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects