Thông tin dự án

Thử Tải: 2 cọc barrette

Tường vây: 2 500m2 tường vây, dày 0,80m, sâu 18m

Cọc barrette: 58 cọc barrette, kích thước 2,8 x 0,80m, sâu 55m

Neo trong đất: Số lượng: 99, chiều dài 25m

Mô tả dự án

Dự án đầu tiên áp dụng neo trong đất cho tường vây ở Việt Nam. Số lượng: 99, chiều dài 25m

Thi công 2 tầng hầm (4100 m3 bê tông, 950 tấn thép cây)

Quy mô dự án: tòa nhà 22 tầng + 2 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Owner:
Vietcombank Tower 198 Ltd

Year:
1997; 1998

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Related projects

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects