Thông tin dự án

Tường vây: 2 290m2 tường vây dày 0,60 – 0,8m, chiều sâu từ 13 – 43m

Cọc barrette: 11 cọc barrette kích thước 2,8 x 0,60 m, chiều sâu từ 30 – 40m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà văn phòng 19 tầng + 2 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 19-25, Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
Viet Nam Saigon International JV Corp

Năm:
1997

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các công nghệ liên quan

Các dự án liên quan

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects