Thông tin dự án

BSV làm việc trong một Liên danh với hai công ty địa phương cho một dự án chìa khóa trao tay.

BSV đã thiết kế và thi công thành công neo trong đất để hỗ trợ công tác đào hầm.

Tường vây: 9 430m2 tường vây, dày 0,8m, sâu 28,0m

Cọc barrette: 186 cọc barrette, dày 1,2 – 1,5m, sâu 36 – 46m

Neo trong đất: 160 neo trong đất, dài tư 16m đến 18m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: 02 tòa tháp: 35 tầng + 29 tầng và 3 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 11 Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Chủ đầu tư:
Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Năm:
2007-2008

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Related projects

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects