Thông tin dự án

Tường vây: 7 273m2 tường vây dày 1,0m, sâu 46,0m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà văn phòng 25 tầng + 3 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
Phát Đạt

Year:
2007

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các công nghệ liên quan

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects