Thông tin dự án

Tường vây: 7 585m2 tường vây dày 0,60m, sâu 20,8m

Cọc barrette: 154 cọc barrette dày 0,8 và 1,2m, sâu 54m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà phức hợp cao 27 tầng + 2 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 940B, đường 3 Tháng 2, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
Phát Đạt

Năm:
2006-2007

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects