Thông tin dự án

Cọc thử tải: 02 cọc khoan nhồi thử tải lớn nhất 1 350 tấn

Cọc khoan nhồi: 49 cọc khoan nhồi đường kính 1,2m, sâu 50,15m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: chung cư 18 tầng + 1 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 167 Nguyễn Phúc Nguyên, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
SAVIMEX

Năm:
2006

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects