Thông tin dự án

Tường vây: 5 273m2 tường vây dày 0,60m, sâu 25m

Cọc khoan nhồi: 61 cọc khoan nhồi đường kính 1,2m, sâu 59,5m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà văn phòng cao 23 tầng + 3 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
SPN Corp

Năm:
2005

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects