Thông tin dự án

Tường vây: 1 556m2  tường vây dày 0,60m, chiều sâu 12-30m

Cọc barrette: 18 cọc barrette kích thước 0,60 x 2,80m, chiều sâu 22 – 30m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà văn phòng 5 tầng và 2 tầng hầm

Địa chỉ dự án:18 Trần Nguyên Hãn, Hà Nội, Việt Nam

Chủ đầu tư:
EVN

Năm:
2003

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects