Thông tin dự án

Tường vây: 3 000m2 tường vây dày 0,60m, chiều sâu 15,00m

Cọc barrette: 54 cọc barrette kích thước 2,80 x 1,00 – 1,50m, sâu 43m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: (2 tầng hầm thi công theo phương pháp top-down)

tòa nhà 27 tầng + 2 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 101 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Chủ đầu tư:
Công ty XD số 5 Hà Nội

Năm:
2002

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects