Thông tin dự án

Gia cố nền bằng cọc BTCT: 297 cọc 25cm x 25cm, dài 22m

Ép cọc với tải trọng 70-100 tấn

 

Mô tả dự án

Địa chỉ dự án: 6/134 Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư:
Công ty CP Kinh Đô

Năm:
2002

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các công nghệ liên quan

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects