1. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG PHÓ GIÁM ĐỐC KHO XƯỞNG (Ngày hết hạn: 15/10/2016)
  CÔNG TY BACHY SOLETANCHE VIỆT NAM
  126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: 84-8-3930 5782 - Fax: 84-8-3930 5783  
Email: bsv-info@soletanche-bachy.com