2001 HỒ CHỨA NƯỚC EAKAO (DAKLAK)

Khách hàng: BQL Dự án các CTTL Khánh Hòa
Bộ Nông nghiệp và PTNT

 Chống thấm bằng tường tâm

Đập 1, 2, 3

  - Tường tâm:

Chiều rộng: 0,6m

Tổng thể tích: 2.983,19m3

(Đập 1: 974.42m3; Đập 2: 548.36m3;
  Đập 3: 1,460.41m3)

Địa điểm: Tỉnh Daklak, Việt Nam

 

[Quay lại]

CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC....

2005 NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT - QUÃNG NGÃI
2003 NHÀ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT - EVN
2002 TÒA NHÀ 27 LÁNG HẠ
2000 NHÀ MÁY ĐƯỜNG BOURBON TÂY NINH
2001 ĐẬP AM CHÚA (Khánh Hòa)
2000 ĐẬP DẦU TIẾNG (Tây Ninh)
1997 THÁP CÔNG VIÊN NGUYỄN DU
1997 SHERATON SAIGON HOTEL (OCEAN PLACE)
1997 BITEXCO (SSI)
1997 VIETCOMBANK TOWER - Giai đoạn 1 & 2
Trang : [<<] [<] 1 2 3 4 5 6 7 [>] [>>]
  CÔNG TY BACHY SOLETANCHE VIỆT NAM
  126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: 84-8-3930 5782 - Fax: 84-8-3930 5783  
Email: bsv-info@soletanche-bachy.com